Nyitvatartás

Hétfő: 12-19
Kedd: 10-17
Szerda: Zárva
Csütörtök: 10-17
Péntek: 12-18
Szombat: 9-12
Vasárnap: Zárva

Elérhetőség

Hamvas Béla Városi Könyvtár

2440 Százhalombatta
Szent István tér 5.

Tel: 23-355-727
Fax: 23-355-727

Email: konyvtar@mail.battanet.hu 

Adószám: 16935248-1-13

 

Hamvas Béla.org
Életrajza, képek, olvasható és meghallgatható művei

Hamvas Béla lap.hu 
Az Interneten található művei, tanulmányok, műelemzések, meghallgatható beszélgetések.

Hamvas Béla.hu
A Medio kiadó Hamvas Béla hagyatékának kiadója és közreadója.

 


Hamvas Béla életpályája

 

 

“ A dolgoknak csak akkor van
jelentőségük, ha megvalósultak.
Vagyis, ha tényleges életgyakorlattá lettek.”

(Hamvas Béla )

 1897. március 23-án született Eperjesen. Édesapja evangélikus lelkész. A világháború kitörése idején önkéntes frontszolgálatra jelentkezik. Rövid kiképzés után az ukrán frontra vezénylik. Sebesülése miatt Ótátrafüreden lábadozik. Itt éri őt egy élete végéig meghatározó élmény: Schopenhauer és Nietzsche filozófiájának hatása, melyek révén válságfilozófiája, kríziselmélete megalapozódik.

   1918-ban Hamvas Béla édesapja nem tesz hűségesküt a szlovák hatalomnak, emiatt a családot kiutasítják Pozsonyból. Budapestre költöznek. Itt végzi el az egyetemet; germanisztikát és magyar irodalmat tanul. 1923-tól három évig újságíró, majd mintegy húsz éven keresztül könyvtártiszt a Fővárosi Könyvtárban. Hihetetlen tempóban rengeteget olvas, tudását tanulmányokban, esszékben fejti ki. A második világháború alatt háromszor hívják be katonai szolgálatra. A háború utolsó napjaiban óbudai lakását bombatalálat éri: hatalmas könyvtára, kéziratai megsemmisülnek.
   Életének termékeny alkotó időszaka következik, sorra születnek jelentős művei. Feleségével, Kemény Katalinnal közösen írta meg Forradalom a művészetben c. tanulmánykötetét mely miatt Lukács György, a kor fő ideológusa frontális támadást indít ellene.
   1948-ban állásából felfüggesztik, b-listázzák. Először Szentendrére vonul vissza, majd hatósági zaklatások miatt Tiszapalkonyán vállal raktárosi állást. Többen állítják, hogy az ERBE munkatársaként Százhalombattán is dolgozott! 1964-ben, 67 évesen nyugdíjazzák, 1968. november 7-én agyvérzésben meghal.


   Hiteles élet, hiteles művészet


Hamvas Béla élete és munkásságának tartalma – az élet és a mű – tökéletesen egybeesik. Többször hangsúlyozza, hogy csak az a gondolat fontos, amit megvalósítunk. Erkölcsi erejét a mellőzésekben is megőrizte.
   Hatalmas életművét hajnalban és éjszaka írta, szinte titokban a megjelenés reménye nélkül. “Csak mulandó műveket érdemes kiadni, a halhatatlan maradhat kéziratban… Valahol másutt győzött örökre, véglegesen. Nem akart érdemet, nem kívánt hírt, nem vágyott tanítani, nem kellett érte pénz, se hatalom és nem óhajtott tetszeni... A halhatatlan mű nem itt történik. Feljebb. Beljebb. S ami benne van az ember és az Isten között történik. Megtörtént. Akkor is, ha senki sem tudja. És Isten emlékszik reá szívében.” (Héloise és Abélard) Mégsem adja föl, mégis alkot… Mégsem hódol be a kor szellemének, hanem halada maga útján. Hamvas Béla kéziratait titokban lemásolták, hívei egymás között terjesztették. Műveit jóval később adták ki, mint amikor megszülettek. Neki nem ártott az idő, a kényszerű hallgatás, elhallgattatás sem. A lényegi kérdések tudása, erkölcsi helytállás jellemezte. Hiteles élet – hiteles művészet.
   Művei segíthetnek nekünk abban, hogy a minden napok aprómunkáját, küzdelmét szellemi távlatba helyezzük.Tanítványára, Dúl Antalra bízta kéziratai gondozását, aki az életműsorozat kiadását 1990-től tudja megkezdeni.

Hamvas Béla és a hagyomány

Hamvas Béla gondolkodásában központi helyet foglal el a hagyomány fogalma. Fő műve e témakörben a Scientia Sacra. Ebben a műben az emberiség fő szellemi hagyományait tárgyalja. Hagyományon a népek, vallások, filozófiák fölötti metafizikai örökségét érti. Metafizikai hagyomány a sokszínűségen túli egység. A létegység élménye, amit mindenki tud kezdettől, mindenki ráismer. Tudás az "egy"-ről. "A föld minden népe között láthatatlan egyöntetűség van, s ez, ha az ember minél ősibb időkbe ereszkedik vissza, annál nagyobb. Minden nép a lét ősforrásából merít" - írja Hamvas a Scientia Sacrában. A Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem tervezésekor éppen a hagyomány hangsúlyos voltára és fontosságára való tekintettel elsődleges célkitűzésünk az archaikus hagyomány, a szent könyvek megismertetése lett.

A Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem megszervezése és működése

"A hagyomány folytonosságát helyreállítani!"

Hamvas Béla

1997 őszén egy bevezető előadás megtartásával, melyen Hamvas Béláról s arról esett szó, hogy miért tartjuk időszerűnek a szabadegyetem indítását, kezdetét vette a több évre nyúló tanulási folyamat. A résztvevőket arra kértük, próbálják folyamatában követni az előadás- láncolatot, hiszen csak így bontakozhat ki számunkra az a hamvasi gondolat, amit a hagyomány egysége és teljessége jelent.

Igazán nagy öröm volt számunkra, hogy az előadásokat már a kezdetektől nagy érdeklődés kísérte. Nagy szerepük volt ebben a kiváló előadóknak, akik magas szakmai színvonalon és hiteles személyes kisugárzással tudták elővezetni témájukat. A teljesség igénye nélkül megemlítem közülük: Sári László, Raj Tamás, Karátson Gábor, Dúl Antal, Simon Róbert, Kákosy László, Nemeshegyi Péter nevét. Az időközben elhunyt Biegelbauer Pál nem csupán választott témakörét adta át kitünően, hanem Hamvas Béla szellemiségét is átsugározta. Szívünkbe zártuk Őt. Húsz előadást hallgattunk meg az egyetemes hagyományról.

1998 januárjának végén megrendeztük Százhalombattán a pilisi komplex művészeti-személyiségfejlesztő kurzust is Lázár Ervin János vezetésével.

A magyarság hitvilágával három előadás foglalkozott, majd Hamvas Béla munkásságának különféle vonatkozásaira tértünk át tíz előadás keretében. A hallgatóság érdeklődése mindvégig kitartott. Pedagógusok, orvosok és könyvtárosok mellett fiatal tanulók is szép számban voltak a résztvevők között. A rendszeres látogatás kapcsán egyre inkább megismerte egymást a hallgatóság, személyes ismeretségek szövődtek, s egyre közvetlenebb beszélgetések alakultak ki az egyes előadások után.

Könyvtárunk felvette Hamvas Béla nevét

1999 december 1-jén ünnepélyes keretek között könyvtárunk felvette Hamvas Béla nevét. A névfelvételt mi kértük: Hamvas Béla özvegye, Kemény Katalin engedélyezte, mivel a közben eltelt időszak alatt sokat hallott a szabadegyetemről. Személyesen is találkoztunk vele budapesti rendezvényeken, illetve a lakásán is felkerestük.

A névfelvételi ünnepségre sajnos nem tudott eljönni gyengélkedése miatt, de hozzájárult ahhoz, hogy erre az alkalomra megjelentessük "Élet és életmű" című Hamvas Béláról szóló írását. Ennek a kiadványnak páratlan értéke az, hogy Kemény Katalin egy utóiratot is fűzött hozzá, ami eddig soha sehol nem jelent meg. Nagyon büszkék vagyunk erre!

Hamvas Béla szellemiségét éltető, emlékét ápoló megőrző rendezvényeink

2000. májusa végén 33 előadás megtartása után bezárult a Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem. De itt maradt szellemi öröksége, ami irányadóvá, mértékadóvá vált a számunkra. 2000 őszétől Millenniumi Szabadegyetemet szerveztünk, melynek két fő témaköre a Magyar államiság kezdetei (5 előadás) és a Harmadik évezred világképe (7 előadás). A sorozat nem várt sikert hozott, a rendszeres hallgatók száma 70-80 fő volt. 2001 őszétől a hagyomány folytonosságát fenntartva 2 éves Szakrális Néprajz népfőiskolát szerveztünk (23 előadás). A fogadtatás ismét kedvező volt: 50-60 hallgató. Mosttani "Az égi és földi város"-ról szóló előadássorozatunk előadói a témakör kapcsán is és gondolkodásmódjuk alapján is Hamvas Béla szemléletét képviselik. A képzések révén a rendszeres látogatók elismerő oklevelet kapnak és ünnepélyes vacsora meghívást (a vacsorát a könyvtárunk dolgozói készítik).

Rendszeresen megemlékezünk Hamvas Béla születéséről ill. halálának évfordulójáról. Jó alkalom ez arra, hogy a könyvtrosok, hallgatók és előadók megbeszéljék "közös dolgaikat", tervezzék együtt a továbbhaladás irányát. Emlékestjeinken előadóink voltak: Czakó Gábor, Miklóssy Endre, Sava Babic, Dienes Ottó, Szabados György. 

Szentendrén halálának évfordulóján a temetőben koszorút helyezünk el.

Munkálatok a Hamvas Kertben

Szentendrén, Hamvas Béla kertjét (ahol Katalin néni is szívesen pihen), tavasszal és ősszel rendbe tesszük: a könyvtár hallgatóiból szerveződő kis csapat lelkesen dolgozik a híres-neves "cseresznyéskertben".

Hamvas Béla bor-estek

2000-től minden évben a Könyvtár névfelvételének napján (december1.) Hamvas Béla: A bor filozófiája alapján, borkóstolóval egybekötött könyvkóstolót szervezünk. Meghívjuk erre rendszeres hallgatóinkat és az összes előadót, aki abban a félévben megfordult nálunk.

További terveink

Az eddig megkezdett utakon tovább szeretnénk járni. Élő hagyományt szeretnénk teremteni a Hamvas emlékestekből. A rendszeres közösségi művelődési formákat a hallgatóság igényei alapján tovább szervezzük. Szeretnénk továbbra is kapcsolatot tartani Hamvas Béláné Kemény Katalinnal és az összes Hamvas bemutató előadóval, hiszen ők könyvtárunk szellemi hátterét alkotják. Mi magunk pedig szeretnénk továbbra is egy nyitott szellemi műhely maradni a város érdeklődő polgárai számára, úgy hogy névadónk Hamvas Béla szellemiségét közvetlenül és közvetetten is sugározzuk számukra és a magunk számára, mindannyiunk épülésére.

Záró gondolat

2000 áprikis 11-én Szőcs Géza volt könyvtárunk vendége. Előadását ezzel a gondolattal kezdte: "Valamelyik államtitkárral beszélgetett, mondta neki, hogy nem ér rá, mert Százhalombattára megy előadást tartani Hamvasról. - Nem is tudtam, hogy Hamvasról könyvtárat neveztek el - mondta az államtitkár - akkor Magyarországon valóban megtörtént a rendszerváltás."

Ezt a történetet azért adtam közre, hogy érzékeltessem mekkora feladatot ró ránk Hamvas Béla szellemiségének megfelelni, s mekkora megtiszteltetést jelent ebben a szellemben működni, ezt képviselni.

Százhalombatta, 2003. november 4.

Baka Györgyi

ELŐADÁSOK

Mindösszesen: 185 előadás

SZAKRÁLIS MŰVÉSZET (2013-1014)

I. félév

 • Cs. Varga István: Szent művészet - a Halotti beszédtől Nagy Gáspárig 2013.10.03.
 • Jelenits István:  Bibliai ihletek a huszadik századi irodalomban 2013.10.17.
 • Dúl Antal: Szakrális irodalom és hagyomány 2013.11.07.
 • Czakó Gábor: Szakrális-e még az élet és irodalom? 2013.11.21

 II. félév

 • Jakab Attila: Hogyan lehet hűségesnek lenni Krisztushoz és a birodalomhoz? Az ókeresztény irodalom kezdetei. 2014.02.20.
 • Deme Tamás: „Ha az igazság nem élet., akkor semmi…” Henri Boulad S.J. világlátása 2014.03.06.
 • Tóth Sándor: Istenkereső modern irodalom 2014.04.03.
 • Hankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája Teremtő képzelet és metafizika 2014.05.15.
III. félév
 • P. Sajgó Szabolcs SJ: Akit szeretnek, megváltott lesz. Jan Twardowski költészete magyarul. 2014.09.25.
 • Nacsinák Gergely András: Isteni szó és emberi hang 2014.10.16.
 • Szathmári Botond: A költészet égi küldöttje, Hölderlin 2014.10.30.
 • Szakolczay Lajos: Szakralitása kortárs magyar költészetben 2014.11.13.

 Összesen 12 előadás

SOKSZÍNŰ KULTÚRA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA SZÁZHALOMBATTÁN (2012-2013)

 I. félév

 • Dr. Urosevics Danilo: A szerbek Magyarországon – kezdetektől napjainkig 2012.09. 20.
 • A szerb irodalom története – könyvbemutató zenés- szinházi, - filmes illusztrációkkal
  2012 október 10.
 • Dr. Heka László: A horvát-magyar államközösség nyolc évszázada 2012. 10. 25.
 • Dr Blazsetin István: A magyarországi horvátok irodalmáról 2012. 11. 15.

II. félév

 

 • Miskolczy Ambrus: Két nép a Duna mentén 2013. 02. 07.
  (A magyar-román együttélés vitás kérdései a tudományban és a történeti emlékezetben)
 • Jakab Attila: Többszörösen kisebbségben 2013.02 28.
  (A magyarországi román kisebbség vallási arculata és az ortodox egyház társadalmi szerepe)
 • Dr. Diószegi György: Évezredes magyar-görög kapcsolatok az értékteremtés jegyében 2013.04. 04.
 • Caruha Vangelio: Örökségem a görög nyelv. Előadás a görög irodalomról 2013. 04. 25.

Összesen 8 előadás

AZ APOKALIPTIKUS HAGYOMÁNY (2011-2012)

I. félév

 •     Dr. Berkes Sándor: Ószövetségi apokaliptika 2011.09.22.
 •     Dr. Hankovszky Béla: A Jelenések könyvének ábrázolása a keresztény művészetben 2011.10.13.
 •     Dr. Nagymihályi Géza: Eszkatológia a keresztény Keleten 2011. 10.27.
 •     Miklóssy Endre: Nietsche Antikrisztusa 2011. 11.24.

II. félév

 •     Czakó Gábor: Az Antikrisztus és mi 2012.02.23.
 •     Molnár V. József: Világvége próféciák a Kárpát-medencében 2012.03.01.
 •     Kolundzsija Gábor: A Titanicon nincs pánik 2012.04.19.
 •     Miklóssy Endre: Vlagyimir Szolovjov Antikrisztus látomása 2012.05.03.

Összesen 8 előadás

NAGY MAGYAR GONDOLKODÓK (2009-2010)

I. félév

 •     Dr. Deme Tamás: Az ismeretlen Dienes Valéria, a polihisztor és a lélek embere 2009.10.08.
 •     Márfai Molnár László: Hangok a jövőből: Fülep Lajos élete és művészetfilozófiája
 • 2009. 10.15.
 •     Mezey Katalin: Várkonyi Nándor elveszett Paradicsoma 2009.10.29.
 •     Anthony Gall: Kós Károly, az országépítő 2009. 11.12.
 •     Miklóssy Endre: A másik ember filozófiája. Karácsony Sándorról 2009.11.26.

II. félév

 •     Frenyó Zoltán: Mit jelent ma Prohászka Ottokár? 2010.02.25.
 •     László Bandy: Csontváry - képek és világképek 2010.03.11.
 •     Adamik Tamás: Kerényi Károly öröksége 2010.04.08.
 •     Miklóssy Endre: Bibó István és a szent hétköznapok 2010.04.22
 •     Kunszt György: Szabó Lajos filozófiai és grafikai működése 2010.05.06.

III. félév

 •   Striker Sándor: Madách világképe - természettudomány és filozófia az ember tragédiájában 2010.10.07.
 •   Monostori Imre: Németh László az író és gondolkodó 2010.10.21
 •   Harangozó Imre: A tűzcsiholó öröksége. Lükő Gábor szellemi hagyatéka a személyes emlékek tükrében 2010.11.11.
 •   Szathmári Botond: Kőrösi Csoma Sándor szellemi és valóságos útja 2010.11.25
 •   Frenyó Zoltán: Korunk látlelete Molnár Tamás filozófiájában 2010.12.09.

IV. félév

 •  Halmy György: Utazás a túlsó világba - Schmidt Éva néprajzkutató útja 1. - filmvetítéssel egybekötött előadás 2011. 02.24.
 •  Dr. Gerzanics Magdolna: A mi Kodályunk 2011. 03.10.
 •  Halmy György: Utazás a túlsó világba - Schmidt Éva néprajzkutató útja 2. - Filmvetítéssel egybekötött előadás 2011. 04.21.
 •  Dr. Vancsó Ödön: "A semmiből egy új világot teremtettem." - Bolyai János csodája mai szemmel 2011. 05.05.

Összesen 19  előadás

OROSZ SZELLEMTÖRTÉNET A 19-20.SZÁZAD FORDULÓJÁN (2008-2009)

I. félév

 •     Filipov, Szergej: Elkerülhető volt-e a forradalom? 2008. 09. 25.
 •     Cselényi István Gábor: Az Isteni Bölcselet az orosz vallásfilozófiában 2008. 10.02.
 •     Magyar István: Bevezetés az ortodox kereszténységbe 2008. 10. 09.
 •     Najmányi László: Theremin, a zenész és feltaláló 2008.10.16.
 •     László Bandy: Ikonfestők és konstruktivisták 2008.11.13.
 •     Szathmáry Botond: Dosztojevszkij, mint az orosz bölcselet archimedesi pontja 2008.11.20.
 •     Hankovszky Béla: Áldozathozatal... Vallásos tartalmak az orosz filmművészetben 2008.11.27.

II. félév

 •   Tóth Tamás: Sámánok és megvilágosultak az újorosz abszurdban 2009.02.05.
 •   Baka Györgyi: A lélek minőségének ismerői. Hamvas Béla és az orosz vallásbölcselők 2009.02.19.
 •   Szathmári Botond: Személyiség és szabadság Bergyajev bölcseletében 2009.03.05.
 •   Éliás Ádám: Az antropozófia ikertestvére: az orosz vallásbölcselet 2009.03.19.
 •   László Bandy: Orosz festészet ikonon innen és túl 2009.04.02.
 •   Filippov, Szergej: Tanulhatunk-e a történelemből? Oroszország keresi történelmi hőseit. 2009.04.23.
 •   Miklóssy Endre: Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin 2009. 05.07.

Összesen 14 előadás

JÖVŐNKRE NYÍLÓ ABLAKOK NÉPFŐISKOLAI SOROZAT (2007-2008)

I. félév

 •   Czeizel Endre: A genetika és a humán műveltség kapcsolata 2007. 09. 27.
 •   Toldi Ottó: Lehet-e a természetet fejleszteni és Istent játszani a tudomány nevében 2007.10.18.
 •   Gerencsér Ákos: A genetika szép új világa 2007. 11. 15.
 •   Szűcs Ferenc: Az élet több mint génállomány 2007. 11. 22.
 •   Turgonyi Zoltán: Az élet tisztelete 2007.12.

II. félév

 •     Turgonyi Zoltán: Környezet – etika – vallás 2008. 02.21.
 •     Vida Gábor: Az ökológiai lábnyom 2008. 03. 06.
 •     Régheny Tamás: Ökológiai problémák márpedig nincsenek 2008. 03.27.
 •     ifj. Zlinszky János: Környezet és alkotmányjog. Mikor egészséges a környezetünk? 2008.04.03
 •     Victor András: A fenntarthatóságról egyszerűen 2008.04.17.
 •     Karátson Gábor: Indra hálója 2008. 05.08.

Összesen: 11 előadás

A MŰVÉSZET MÁGIKUS GYÖKEREI NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2006-2007)
 

I. félév

 •     Duró Győző: A rítustól a színházig 2006.10.12.
 •     Tornai József: A dolgok fölidézése, megnevezése 2006.12.07.
 •     Regős Ágnes: Isten - nő - mĹąvészet 2006.11.09.
 •     László Bandy: A barlangtól a múzeumig 2006.11.16.
 •     Szathmári Botond: Hamvas Béla mĹąvészet felfogása 2006.11.23.

II. félév

 •     László Bandy: A barlangtól a múzeumig 2. előadás 2007.02.08.
 •     Hankovszky Béla: Ami mágikus és ami szent 2007.02.22.
 •     László Bandy: Passió- a történet története 2007.03.29.
 •     Duró Győző: A távolkeleti színház mágikus gyökerei 2007.04.05.
 •      Laár András: A költészet mágikus gyökerei 2007.04.12.
 •     Juhász Zoltán: A zene ősnyelve 2007.04.17.
 •     Éliás Ádám: A művészi alkotás mágikus elemei 2007.05.10.

Összesen: 12 előadás

A LÉTEZÉS PSZICHOLÓGIÁJA NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2004-2006)
 

I. félév: A lélek megismerése

 •     Süle Ferenc: A Jungi pszichológia alapjai 2004.10.07.
 •     Medgyessy Emmanuel: Pasztoralpszichológia 2004.10.14.
 •     Schaffhauser Franz: A lelkiismeret mibenléte...
 •     Koródi Tivadar: A lélek tanulása: az egotól a létezésig 2004.11.18.
 •     Buza Domonkos: Krízisek a mindennapokban 2004.11.25.

II. félév: A férfi és nő lélektana

 •     Medgyessy Emmanuel: “Férfinak és nőnek teremtette” ...2005.02.03.
 •     Fráter Judit: Az istenkép alakulása a férfi és női identitásban...2005.02.17.
 •     Süle Ferenc: A férfi és a nő kapcsolatának lélektana 2005.03.03.
 •     Bauer Edit: A női minőség, mint a teljesség fele 2005.03.17.
 •     Koródi Tivadar: Hol van az a Férfi, akit keresek és hol van a nő?... 2005.04.07.
 •     Müller Péter: Férfi – Nő, mint ellentét és egység 2005.04.21.

III. félév :A lelki fejlődés erőforrásai: A gyermek és a család

 •     Rozsnyai Margit: A gyermek a világ összefüggésében 2005.10.13.
 •     Koródi Tivadar: Szülő-gyermek kapcsolat a keleti hagyományban 2005.10.20.
 •     Kulcsár Gábor: Élet a Waldorf iskolában 2005.10.25.
 •     Bauer Edit: A serdülőkkel való családi együttélés művészete 2005.11.03.
 •     Müller Péter: Az összetartozás egysége 2005.11.17.
 •     Bíró László: Súlypontok a keresztény család életében 2005.11.29.

IV. félév: Emberélet szentsége

 •     Molnár V. József: Amíg az ember elér a csúcsra 2006.03.01.
 •     Jelenits István: A művészet és az ember 2006.03.16.
 •     Molnár V. József: Hazafelé 2006.04.05.
 •     Baka Györgyi: Az értelmet kereső ember 2006.04.20.
 •     Rozsnyai Margit: A tanítók méltóságáról 2006.05.04.
 •     Bíró László: Az emberélet szent 2006.05.24.

Összesen: 23 előadás

AZ ÉLŐ VILÁGEGYETEM NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2004)
 

 •     Zombori Ottó: A csillagászat és a hét szabad művészet 2004.02.12.
 •     Koszecz Sándor: Csillagmitológiai hagyományunk...204.02.26.
 •     Grandpierre Attila: Világrend...2004.03.11.
 •     Grandpierre Attila: Élet, információ, világegyetem 2004.03.18.
 •     Karátson Gábor: Földünk, mint élő bolygó 2004.04.08.

Összesen: 5 előadás

AZ ÉGI ÉS FÖLDI VÁROSRÓL NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2003)

 •     Vidor Ferenc: A város gondolat teljességéről 2003.09.18.
 •     Gerle János: Új Atlantisz felé 2003.10.02.
 •     Miklóssy Endre: A középponttól a központig 2003.10.16.
 •     Meggyesi Tamás: A szakrális tér 2003.10.30.
 •     Kolundzsija Gábor: A város mágiája 2003.11.13.
 •     Hankovszky Béla: A Biblia és a város 2003.11.27.

Összesen : 6 előadás

SZAKRÁLIS NÉPRAJZ NÉPFŐISKOLAI KÉPZÉS (2001-2003)

I. félév

 •   Jankovics Marcell: Szakrális szimbólumok 2001.09.20.
 •   Gál Péter József: Magyar szentek a néphagyományban 2001.10.11.
 •   Tánczos Vilmos: Archetípusok és jelképkörök a moldvai csángó népi imádságokban 2001.10.25.
 •    Móser Zoltán: Az ősök udvarában 2001.11.08.
 •    Harangozó Imre: Ősvallási elemek alföldi pásztoraink hitvilágában 2001.11.22.

II. félév

 •     Hankovszky Béla: Szakrális építészet 2002.02.07.
 •     Kunkovács László: Ősépítmények 2002.02.21.
 •     Harangozó Imre: A moldvai viseletek jelképrendszere 2002.03.07.
 •     Falvay Károly: Női szerepkör a magyar hitvilágban 2002.04.25.
 •     Limbacher Gábor: Szabadtéri szakrális emlékek 2002.05.09.
 •     Molnár V. József: A népi műveltség alapelemei 2002.05.23.

III félév

 •     Sántha István: Füves puszták és tajga határán 2002.09.26.
 •      Kerezsi Ágnes: Nyelvrokonaink ősi hitvilága 2002.10.10.
 •     Pócs Éva: A magyarság ősvallásáról 2002.10.24.
 •     Csörgő Zoltán: Magyar táltoshagyományok 2002.11.07.
 •     Paulinyi Tamás: A sámánok dobszertartása 2002.11.28.

IV. félév

 •     Szántai Lajos: A népmesék főbb szakrális szimbólumai 2003.02.06.
 •     Koszecz Sándor: A “Hajnalcsillag” című népmese elemzése 2003.02.21.
 •     Berecz András: Berecz András mesél és a meséről mesél 2003.03.06.
 •     Harangozó Imre: Sokat gondolkodtam régi atyákról 2003.04.03.
 •     Gál Péter József: Történelmi személyek a magyar mese- és mondavilágban 2003.04.24.
 •     Andrásfalvy Bertalan: Népi hagyományok szerepe napjaink kultúrájában 2003.05.08.

Összesen: 22 előadás

MILLENIUMI SZABADEGYETEM (2000-2001)

I. A magyar államiság kezdetei

 •     Tóth Endre: Az őshazától a Kárpát-medencéig 2000.10.05.
 •     Rácz György: Mi történt a 10. és 11. században? 2000.10.12.
 •     Szovák Kornél: A keresztény monarchia megszervezése 2000.10.26.
 •     Szovák Kornél: Az új magyar egyház 2000.11.09.
 •     Rácz György: Társadalmi átalakulás 2000.12.07.

II. A harmadik évezred világképe

 •     Sári László: A keleti és nyugati gondolkodás 2001.02.08.
 •     Zombori Ottó: A világegyetem fejlődése 2001.02.22.
 •     Kellermayer Miklós: A lét és a misztérium kapcsolata az élővilágban 2001.03.08.
 •     Wiedemann László: Humán jelenségek a fizika értésében 2001.04.05.
 •     Síklaky István: A pazarlástól az erkölcsös gondolkodásig 2001.04.19.
 •      Zsolnai László: Ökológia és etikai alternatívák a gazdaságban 2001.05.03.
 •     Végh László: A fenntartható fejlődésről 2001.05.17.

Összesen: 12 előadás

HAMVAS BÉLA MUNKÁSSÁGA (1999-2000)

 •     Tornai József: Hamvas Béla esszéiről 1999.10.14.
 •     Dúl Antal: A tudás és bölcsesség viszonya 1999.10.28.
 •     Szathmári Botond: Hamvas Béla művészetfelfogása 1999.11.11.
 •     Vincze Zsuzsa: A Karnevál című regényről 1999.11.18.
 •     Darabos Pál: Hamvas Béla irodalmi munkássága 1999.12.01.
 •     Miklóssy Endre: A létezés rendje 2000.01.20.
 •     Jókai Anna: A Hamvas Béla jelenségről 2000.02.17.
 •     Czakó Gábor: Realizmus és valóság 2000.03.23.
 •     Szőcs Géza: Hamvas Béla és a költészet 2000.04.11.
 •     Szepesi Attila: Hamvas Béláról 2000.05.25.

Összesen: 10 előadás

A MAGYARSÁG HITVILÁGA (1999)

 •      Szántai Lajos: A turul nemzetség vallása 1999.05.03.
 •      Molnár V. József: Népi vallásosság 1999.05.20.
 •      Pap Gábor: A magyarság hitvilága 1999.06.10

Összesen 3 előadás

ARCHAIKUS HAGYOMÁNY, AZ EMBERISÉG SZENT KÖNYVEINEK MEGISMERÉSE (1997-1999)

 •     Baka Györgyi: Bevezető foglalkozás, ismertetés 1997.10.09.
 •     Sári László: Az indiai buddhizmus 1997.10.21.
 •     Sári László: A tibeti buddhizmus 1997.11.06.
 •     Marghescuné Hunor Mária: Zen buddhizmus 1997.11.20.
 •     Raj Tamás: A zsidó hagyomány 1997.12.04.
 •     Karátson Gábor: A tao 1998.01.15.
 •     Lázár Ervin János: Hétvégi Ki-Be-Fejlődési Alapkurzus 1998.01.30-31
 •     Dúl Antal: Ji King 1998.02.12.
 •     Simon Róbert: A Korán I. 1998.03.19.
 •     Simon Róbert: A Korán II. 1998.04.09.
 •     Szathmári Botond: Jakob Böhme misztikája 1998.04.23.
 •     Szathmári Botond: A középkor misztikája 1998.05.21.
 •     Lázár Ervin János: Hamvas Béláról 1998.09.09.
 •     Szathmári Botond: A tibeti vallás 1998.10.29.
 •     Puskás Ildikó: A hinduizmus 1998.11.12.
 •     Kákosy László: Az ókori egyiptomi vallás 1998.11.25.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 1. 1999.02.11.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 2. 1999.02.25.
 •     Biegelbauer Pál: A kereszténység 3. 1999.03.11.
 •     Nemeshegyi Péter: A katolicizmus 1999.03.18.

Összesen 20 előadás